Cấu tạo và nguyên lý làm việc của mỏ cắt cầm tay

Hiện nay ở nước ta cắt thủ công vẫn là phương pháp cắt chủ yếu và được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp. Nhưng trong kỹ thuật hiện đại các phương pháp cắt cơ khí hoá và tự động hoá đã thay thế dần phương pháp thủ công nặng nhọc và kém năng suất. Cắt bằng máy cho chất lượng tốt và năng suất cao, đồng thời giảm nhẹ và giải phóng rất nhiều sức lao động.

– Hình dạng mỏ cắt cầm tay:

hinh-dang-mo-cat-cam-tay

Trong tay cầm (7) và vỏ (8) có buồng hỗn hợp (12) nối với vỏ bằng êcu (11), mỏ hút (10) dẫn khí vào buồng hỗn hợp. Khí Axêtylen vào mỏ cắt theo ống (6) còn ôxy theo ống (5). Ôxy qua ống (5) ra theo hai đường: một đường để tạo ngọn lửa nung nóng vật cắt được điều chỉnh bằng van (4) để vào rãnh của mỏ hút (10) hỗn hợp với Axêtylen (điều chỉnh bằng van 9). Từ buồng hỗn hợp khí cháy theo ống (13) qua đầu mỏ cắt (1) và theo các lỗ của mỏ ngoài (15) và lỗ của mỏ trong (14) để tạo nên ngọn lửa nung nóng. Một đường khác ôxy theo ống (5) qua van (3) theo ống (2) để vào đầu mỏ cắt (1) qua rãnh giữa của mỏ trong (14) tạo nên dòng ôxy cắt.

– Yêu cầu của mỏ cắt .

Mỏ cắt ngoài những yêu cầu cần thiết như mỏ hàn, mỏ cắt cần có mấy yêu cầu phụ sau đây:

 • Đảm bảo cắt được tất cả các hướng.
 • Phải có tỷ lệ thích đáng giữa lỗ hỗn hợp nung nóng và lỗ ôxy cắt.
 • Có thể điều chỉnh ngọn lửa và dòng ôxy cắt.
 • Có các bộ phận gá lắp để cắt vòng và lỗ.
 • Các rãnh trong mỏ đặc biệt là rãnh ôxy cần có độ nhẵn cao.
 • Bộ mỏ cắt phải có nhiều đầu cắt để cắt các chiều dày khác nhau.

– Mỏ cắt phải có chiều dài thích hợp để đảm bảo khoảng cách từ tay đến đầu mỏ tránh bỏng. Có bộ phận bánh xe cắt ở đầu mỏ để đảm bảo khoảng cách không đổi từ mỏ đến vật cắt trong quá trình cắt. Điều chỉnh áp lực của ôxy và chọn số hiệu đầu mỏ cắt phụ thuộc vào chiều dày của kim loại cắt.

ap-luc-khi-oxy

Tốc độ cắt phụ thuộc vào tốc độ cháy của kim loại . Độ ổn định và chất lượng của quá trình cắt phụ thuộc vào tốc độ cắt. Tốc độ cắt thấp làm cho thép bị cháy hỏng, tốc độ cắt cao thì không cắt hết chiều dày kim loại.

– Tốc độ cắt phụ thuộc vào nhiều yếu tố :

 • Phương pháp cắt bằng tay hay bằng máy .
 • Hình dạng đường cắt (cong, thẳng).
 • Dạng cắt thô hay cắt tinh.

Do vậy tốc độ cắt thường phụ thuộc vào thực nghiệm. Chế độ cắt bằng máy cắt con rùa với các ngọn lửa khí khác nhau (Bảng 2).

che-do-cat

– Khoảng cách từ mỏ cắt đến kim loại:

 • Khoảng cách từ nhân ngọn lửa đến vật cắt tốt nhất là 1,5 – 2,5mm.
 • khoảng cách từ đầu mỏ cắt đến mặt kim loại khi cắt tấm thép có chiều dày S < 100mm có thể tính như sau: h = L + 2 (mm)

Trong đó: L – chiều dài nhân ngọn lửa (mm)

Để giữ được khoảng cách này không đổi trong khi cắt ta có thể gá thêm một cặp bánh xe.khi cắt những tấm dày hơn 100mm, khoảng cách có thể lớn hơn.

Ví dụ: Khi dùng Ôxy có áp suất thấp h = 5 + 0,05S mm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *